Hidden Disabilities Sunflower

Om het onzichtbare zichtbaar te maken


Wereldwijd leeft 1 op de 6 van ons met een handicap. En daarvan leeft naar schatting 80% met een niet-zichtbare handicap. Hieronder vallen ook ademhalingsziekten, zeldzame ziekten en chronische aandoeningen zoals astma en diabetes.

Hoe divers deze omstandigheden ook zijn, dat geldt ook voor ieders individuele toegangsbehoeften en de barrières waarmee een ieder in het dagelijks leven wordt geconfronteerd.

Wil jij het onzichtbare zichtbaar maken?

Dan kun je ervoor kiezen de Hidden Disabilities Sunflower te dragen zodat je discreet gezien wordt in winkels, op het werk, op transport of in openbare ruimtes.

Hidden Disability Sunflower in Theater De Leest

In Theater De Leest hebben wij ervoor gekozen om mee te doen en de optie te geven om ook bij ons nu een Hidden Disabilities Sunflower armband, keycord of broche te ontvangen. Deze middelen zijn gratis te verkrijgen bij onze theaterkassa. Onze medewerkers weten de Sunflower te herkennen en zullen je, indien gewenst, helpen. 

Wij hopen hiermee de ervaring voor zowel de gasten als medewerkers zo prettig mogelijk te maken. 

Team Theater De Leest

Lees meer op hdsunflower.com/nl/