Cultuurclub De Leest - voor maatschappelijk betrokken ondernemers

Wat doet Cultuurclub De Leest?
Cultuurclub De Leest biedt sociale en culturele activiteiten aan aan mensen die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. Of het gaat om arbeidsmigranten die zich na werktijd vervelen, ouderen die vereenzamen, sociale minima die geen geld hebben voor cultuur of mantelzorgers die zich verliezen door al hun zorgtaken. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen.

Het belang van cultuur
Cultuur zorgt voor sociale cohesie, het is een uitstekende manier om mensen samen te brengen, het zorgt voor  ontspanning en verbindt mensen. Een middel om ook eenzaamheid en verveling te doorbreken.  Daarom neemt Theater De Leest in Waalwijk het initiatief om een Cultuurclub te starten, die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van de inwoners in onze regio.

Cultuur voor iedereen
Cultuurclub De Leest wil zorgen dat iedereen in De Langstraat kan meedoen. Ongeacht afkomst, leeftijd, achtergrond en omstandigheden. We gunnen ieder mens momenten van vermaak en ontspanning in een open en gastvrije samenleving. 

Vele mogelijkheden
Of het nu gaat om een flamenco-avond voor Spaanse arbeiders, een filmavond voor Poolse seizoenwerkers, een zang- of dansavond voor eenzame ouderen, een gratis (kinder)voorstelling voor sociale minima of een moment van ontspanning voor mantelzorgers. Wanneer we het beste in elkaar naar boven halen en iedereen mee kan doen, hebben we daar allemaal profijt van.

Lopende projecten

Doe mee!
Ben je een betrokken ondernemer en wil je een bijdrage leveren aan Cultuurclub De Leest? Doe mee en word lid van de Club. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met Sander Knopper, directeur van Theater De Leest en initiatiefnemer van Cultuurclub De Leest.
T 0416 - 334746 | sknopper@deleest.nl

Waarom lid worden van de Cultuurclub?
• Je draagt op positieve wijze bij aan de maatschappelijke situatie in onze regio;
• Je draagt bij aan een cultureel programma voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is;
• Je versterkt jouw maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) imago;