VONK - Cultuurclub De Leest

Er zit cultuur in je

Het gaat goed met Waalwijk en De Langstraat. Op economisch gebied scoort onze regio goed. Maar er zijn ook inwoners die buiten de samenleving dreigen te vallen. Door leeftijd, afkomst, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Een allesomvattende oplossing voor deze maatschappelijke uitdagingen hebben we niet. Wel kunnen we – samen met anderen - onze verantwoordelijkheid nemen om een regionale samenleving te creëren waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Het belang van cultuur
Cultuur is een uitstekend middel om mensen samen te brengen en cultuur draagt bij aan het doorbreken van eenzaamheid en verveling. Bovendien zit cultuur in iedereen. In jou. In mij. In ons allemaal.

Cultuur voor iedereen
VONK wil creativiteit, energie en innovatie ontsteken. VONK is een startpunt voor culturele verbinding en wakkert passie voor cultuur en expressie aan. Concreet zorgt VONK ervoor dat, door middel van theater, film en andere (kunst)disciplines, maatschappelijke thema’s op een respectvolle, verrassende en ontspannen manier worden aangepakt. VONK organiseert daarvoor speciale culturele projecten voor mensen in de regio die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. VONK wil daarmee een antwoord geven op maatschappelijke uitdagingen en cultuur voor iedereen mogelijk maken.

Meer dan theater
VONK zet zich in voor maatschappelijke vraagstukken, met name armoede, eenzaamheid, zorg en migratie, en legt daarbij ook nadruk op talentontwikkeling.

Vrienden van VONK
VONK wordt gedragen door partners (bedrijven), particulieren en bezoekers van Theater De Leest. Dat zijn de Vrienden van Vonk. Maar ook de gemeente Waalwijk en cultuurfondsen doen mee.

Word ook Vriend van VONK en…
·         draag bij aan een betere samenleving in Waalwijk en omgeving
·         maak een cultureel programma mogelijk dat gericht is op inwoners die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen in onze samenleving
·         investeer op aantrekkelijke wijze in je woon- en werkgebied
·         versterk jouw MVO-imago

Geef jij het vuurtje door?
Ben jij een betrokken ondernemer? En draag jij je eigen regio een warm hart toe? Word dan Vriend van Vonk! Vraag vrijblijvend een gesprek aan met Janneke van Berkel, projectleider VONK, of Sander Knopper, directeur van Theater De Leest en initiatiefnemer van VONK.

T 0416 - 33 47 46 E jvanberkel@deleest.nl of sknopper@deleest.nl

Lopende projecten

Doe mee!
Ben je een betrokken ondernemer en wil je een bijdrage leveren aan een beter Waalwijk? Doe mee en word lid van VONK. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met Janneke van Berkel, projectleider VONK, of Sander Knopper, directeur van Theater De Leest en initiatiefnemer van VONK.
T 0416 - 334746 | jvanberkel@deleest.nl of sknopper@deleest.nl