Theatertechnische gegevens

Afdeling techniek
Telefoon: 0416 33 47 46, toets 5
E-mail technische lijst: lvanheijst@deleest.nl

Artiesteningang
Circa 30 meter links van de hoofdingang (gouden deur)

Algemene documenten: