Broos

Matzer Theaterproducties
za 13 mei ’23 20:30
  • 13 mei ’23
    20:30
    Kleine Zaal

Toneel over mensen die een extra zorgtaak op zich nemen

Hanna is de moeder van Sara, een mooi meisje met downsyndroom. Ze doet er alles aan om het leven van Sara zo goed mogelijk te laten verlopen, haar man en gezin de aandacht te geven die ze nodig hebben en ook nog eens haar werk goed te doen. Dat dat allemaal wel erg veel is, deelt ze liever niet. Ze is een perfectionist en dit kan ze. Althans…

‘Broos’ gaat over een thema dat zich vaak buiten het zicht afspeelt. In Nederland neemt een op de drie personen ouder dan zestien jaar een extra zorgtaak op zich. Voor hen betekent dat een aangepaste dynamiek in hun privésituatie en niet zelden ook op de werkvloer. Dat dit erg belastend kan zijn en problemen oplevert, blijft vaak onbesproken. Mensen met een intensieve zorgtaak lopen het risico overbelast te raken of zelfs een burn-out te krijgen. ‘Broos’ toont de mooie én de nijpende kanten van een zorgverhaal en is gebaseerd op gesprekken met ouders van kinderen met een beperking.

www.matzer.org