Privacy & cookies

Onze organisatie – Stichting Theater De Leest (verder aangeduid als De Leest), gevestigd aan het Vredesplein 12 te Waalwijk - verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy-beleid is omschreven welke gegevens we verwerken en hoe we uw privacy als klant waarborgen.

1. Welke klantgegevens verwerken we 
Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij cookies. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookie policy, onderaan deze pagina. 

Wanneer u als klant een ticket bij ons koopt, vragen wij u om de volgende gegevens:
- Naam
- Adres, postcode, woonplaats
- E-mail adres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum (niet verplicht)
- Geslacht

U koopt tickets met een door u zelf aangemaakt account (in 'Mijn Leest'). Met dit account kunt u ook gebruik maken van wachtlijsten bij uitverkochte voorstellingen en uw instellingen wijzigen. Ook kunt u ervoor kiezen om u voor de nieuwsbrief aan of af te melden. U hebt in uw account inzicht in het aantal spaarpunten dat u heeft opgebouwd. Ten slotte heeft u in uw account inzicht in uw bestellingen en uw privileges (bijvoorbeeld of u Vriend bent).

Uw gegevens leggen we vast in onze klantdatabase iTIX. Indien u uw kaarten online heeft afgerekend via eenmalige machtiging, wordt uw bankrekeningnummer in onze database opgeslagen. Zo kunnen we in geval van een annulering snel uw aankoopbedrag retourneren.

Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties en pers. Relaties worden in onze relatiedatabase beheerd.

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
We maken het voor u graag inzichtelijk waarom we genoemde persoonsgegevens verwerken, en wat we met uw gegevens doen:

- Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

- Adres, postcode, woonplaats en land: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u uw ticket(s) per post thuis wilt ontvangen. Daarnaast zijn ze nodig voor een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw postcode en woonplaats geanonimiseerd in bezoekersanalyses. Bezoekers die de recent (afgelopen drie seizoenen) kaarten hebben gekocht ontvangen onze seizoensbrochure, tenzij u hebt aangevene deze niet te willen ontvangen. Daarnaast kan het voorkomen dat we onze trouwe klanten een postmailing sturen op basis van bezoekhistorie. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Als trouwe klant gaan we ervan uit dat u prijs stelt op informatie, die we zorgvuldig op basis van uw voorkeuren samenstellen, en waarbij de inbreuk op uw privacy relatief klein is.

- E-mailadres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We gebruiken uw e-mailadres om u uw e-ticket toe te sturen en u een servicemail over de voorstelling die u gaat bezoeken te sturen. Ook heeft u middels uw e-mailadres toegang tot uw account op onze website. Bij sommige voorstellingen sturen we na afloop van het evenement een evaluatiemail. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op uw privacy is relatief klein. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven, sturen wij u op basis van uw voorkeuren en/of bezoekhistorie e-mails op basis van de grondslag toestemming. U kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken, door u onderaan de betreffende nieuwsbrief af te melden.

- Telefoonnummer: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We kunnen uw telefoonnummer gebruiken in geval van wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek. Ook kunnen we contact met u opnemen als u heeft aangegeven op de wachtlijst voor een uitverkocht evenement te willen staan.

- Geboortedatum (niet verplicht) en geslacht: deze gegevens zijn nodig voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw geboortedatum en geslacht geanonimiseerd in bezoekersanalyses. 

3. Hoe lang bewaren we uw gegevens
We bewaren uw gegevens 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen, die we nodig hebben om na te kunnen gaan in hoeverre we aan onze gemeentelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. 

4. Anoniem kaarten kopen
Mocht u ondanks onze zorgvuldige omgang met uw gegevens niet in onze database terecht willen komen, dan bieden we u de mogelijkheid om anoniem kaarten te kopen aan het bespreekbureau. Indien u hiervoor kiest, kunnen we u niet informeren over wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek. Wanneer u uw kaarten onverhoopt verliest, kunnen wij in dit geval helaas ook niets voor u betekenen. De openingstijden van ons bespreekbureau zijn: maandag t/m vrijdag van 11:00 tot 13:00 en een uur voor aanvang van de voorstelling. 

5. Rechten van betrokkenen
Graag wijzen we u op uw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database.

- Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

- Recht op inzage: u heeft het recht om uw gegevens in te zien.

- Correctierecht: u heeft het recht om een verzoek tot correctie van uw gegevens in te dienen.

- Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: u heeft het recht om aan ons te vragen dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u bijvoorbeeld nog een voorstelling bij ons bezoekt, dan blijven uw gegevens tot en met het bezoek nog in onze database aanwezig. Daarna zullen wij uw gegevens conform uw verzoek anonimiseren en verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens.  

- Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): u heeft het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat u deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke. 

- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail (info@deleest.nl) waarin u aangeeft van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bericht reageren op uw verzoek.

6. Verwerkersovereenkomst
Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten of wordt deze binnenkort afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen / instanties:
- iTIX B.V.: verwerker van onze klantdatabase
- Ogone: samenwerkingspartner als het gaat om online betalingen
- Google: verwerker voor de data-analyse van ons webverkeer

7. Delen van gegevens met derden
De Leest deelt uw gegevens niet. 

8. Beveiligingsmaatregelen 
De Leest is voortdurend bezig om de beveiliging van klantgegevens te optimaliseren. Zo zijn onze websites enkel in een veilige (https) omgeving te bezoeken.

10. Wijziging Privacy Policy
De Leest behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website en adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Cookies

Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
De Leest is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. 

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze websites bezoekt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

- Het surfen op onze website leuker en makkelijker wordt.

- U bij een bestelling via onze websites niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

- We u speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals het winkelwagentje.

- We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren.

- We u advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van uw interesses.

Cookies zijn niet gevaarlijk. Het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden of om privé-gegevens of wachtwoorden van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

3. Soorten cookies

We plaatsen: 

-      Functionele of noodzakelijke cookies: deze zorgen ervoor dat onze website functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.

-      Analytische cookies: met deze cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics statistieken over het gebruik van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 26 maanden automatisch gewist.

4. Browserinstellingen aanpassen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw voorkeuren ook zo instellen, dat uw browser specifieke cookies, zoals bijvoorbeeld third party cookies weigert. We willen u er graag op wijzen, dat indien u geen gebruik wilt make van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer te zien zijn. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden vaker herhaald. Kijk voor meer informatie over het aanpassen van browserinstellingen ten aanzien van cookies op: ChromeFirefox,Internet Explorer,Safari  Cookies worden voor elke computer gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen. 

5. Tot slot
Wij zullen onze cookie policy aanpassen wanneer onze websites of de regels rondom cookies wijzigen. Ons cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.