We gaan weer film draaien vanaf 1 juni!

Op 6 mei is duidelijk geworden dat de theaters en bioscopen in Nederland vanaf 1 juni weer open mogen voor maximaal 30 personen per zaal. Vanaf 1 juli, onder voorbehoud van extra maatregelen van het kabinet, is het ons toegestaan om maximaal 100 personen toe te laten per zaal.

Op dit moment wordt er druk gekeken naar de mogelijkheden om het theater te heropenen. Zo hebben we de beste en meest veilige indeling van de zalen en de foyers in kaart gebracht. Het is helaas nog niet haalbaar om in juni al theatervoorstellingen te spelen voor 30 personen. Wel gaan we in juni weer voorzichtig beginnen met het aanbieden van film in de kleine zaal. Per filmvertoning kunnen we dus maximaal 30 bezoekers toelaten. Binnenkort zal het filmprogramma voor juni bekend worden gemaakt op onze website en kunt u hiervoor - alléén online - kaarten reserveren.

Start nieuw seizoen uitgesteld
Normaal gesproken verschijnt medio mei onze theaterbrochure voor het nieuwe theaterseizoen. Helaas hebben wij vanwege de Coronamaatregelen moeten besluiten de publicatie hiervan uit te stellen. De kans dat er nog veel gaat veranderen in de programmering is namelijk te groot. Sommige voorstellingen van het huidige seizoen worden ingehaald en nieuwe voorstellingen die al op de planning stonden kunnen waarschijnlijk niet allemaal doorgaan. Zodoende zien wij ons genoodzaakt de voorverkoop uit te stellen. Wij beraden ons, ook in overleg met andere theaters, over een nieuw moment voor de voorverkoop. Wat betreft de tickets die u nog in uw bezit heeft, daarover ontvangt u zo spoedig mogelijk nader bericht. In ieder geval blijven uw tickets - of in ieder geval de waarde van de tickets - geldig! Vooralsnog vragen wij u nog even geduld te hebben en verwijzen wij u naar de campagne ‘Bewaar je ticket, geniet later’. Medio juni kunt u hierover van ons meer informatie verwachten.

We houden contact, blijf gezond!